LensLogistics är ett kontaktlinsgrossist- och logistikföretag. Vi har Nordens största lager av kontaktlinser. Varje år skickar vi över 700 000 kundordrar. Det som utmärker oss från andra leverantörer är våra snabba leveranser och vår höga servicegrad.

Bolaget LensLogistics bildades år 2000. Sedan dess har vi erbjudit våra tjänster till ett fåtal stora kontaktlinsbutiker, men från och med sommaren 2006 kan alla optiker utnyttja vår logistikkunskap och våra stordriftsfördelar. Vi vill göra det så enkelt som möjligt för dig att sälja linser!